zehinli.biz

Orta mekdepleriň we ýokary okuw mekdepleriň olimpiýada-da tapawudy

 

 Goşuldy: 2015-07-15 01:55:11
Habarlaşma: 2
Registrasiýa bolan wagty:11.06.2015
Salam dostlar! Men köpden bäri  bir soraga jogap tapyp bilemok. Eger-de kim bilse kyn göräm jogap beriň!

Sorag şeýleräk: Näme üçin orta mekdeplerde olimpiýada klasma-klas, ýagny 6-njy klasmy 7 däl, 8 däl, diňe 6-njy klasyň okuwçylar gatnaşmaly, a ýokary okuw mekdeplerinde bolsa kursuňa bagly däl?
Ýokaryk  Profile seretmek    

 Goşuldy: 2016-06-18 01:47:45
Habarlaşma: 1
Registrasiýa bolan wagty:07.06.2016
Sebabi 6 njy klassda okayan okuca gecilyan sapak, 6 njy klass un niyetlenen maksatnama we meyilnama esasynda owredilyar, 7 nji synpda okayan okuwca hem edil yokardaky gornusde, eger-de 6 njy klass bilen 7 nji klassdaky okuwcyny gosup olimpiyada etsen birinjiden denlik bolmaz, sebabi 7 nji synpdaky okuwcy on sapaklary okan, ikinjiden bolsa olimpiyada ikinji caryegin sonuda gecilyar we iki caryekdaki gecilen temalar boyunca alynyan bolmaly. 7 nji synpda okayan okuwcy bolsa birinji caryegin basynda 6 njy synpda gecilen sapaklary doly diyen yaly ozlesdiryar, gaytalayar we 7 nji klassdaky okuwcy biraz ustun bolyar, sonun un hem klassma klass gecilyarmika diyip pikir edyan, pikir Gorogla degisli, galanynam gorubermeli!!!
Ýokaryk  Profile seretmek    
 

Copyright © www.zehinli.biz 2014-2015
Ähli hukuklar goragly