• Zehinli ýaşlar-Biziň geljegimizdir!!!

ZEHINLI.BIZ

Instagram brauzeriň üsti bilen duýdurma habaryny bermänini öwrendi.

 

 

Laýklar we ýazylyşyk hakda indi diňe  goşundy  üsti bilen mümkin däl. Instagramyň web – hyzmaty  habar berme goldawy döredildi. Serwis siziň   rugsadyňyzdan  soňra,  täze   abunaçylar , laýklar we kommentariýalar hakda bildirişler  gelip başlanar.  Bildiriş instagram köpçülige  meşhur bolan  brauzerler şol sanda  Chrome, Firefox we  Safari mobil we desktoply  web-serwisyň üsti bilen  işleýärler. Web  serwisy   indi talaba laýyk goşundy diýip hasap etseň bolýar,  welin ara tapawut ozalky ýaly aýdyňdyr meselem: saýtyň  üsti bilen wideolary ýüklemek  we şahsy hatlary ugradyp bolonok.