• Zehinli ýaşlar-Biziň geljegimizdir!!!

ZEHINLI.BIZ

Özi işleýän traktor
  • TEHNOLOGIÝALAR

  “Reliance Jio” we “Microsoft” kompaniýalary Hindistanyň “Escorts” brendi üçin özbaşdak hereket edýän traktor işläp düzýär. Daýhanlaryň çykdajylaryny azaltmak maksady bilen, işlenip taýýarlanýan tra

“Akylly” sagatlara isleg artýar
  • TEHNOLOGIÝALAR

  Telefonlar bilen edilýän amallaryň köpüsini bitirýän “akylly” sagatlara isleg barha ýokarlanýar. Smartfonlar bilen sazlaşykly işleýän bu sagatlaryň onlarça görnüşi bar. Bu ugurda “Apple Watch”-lar öňdeligi eýele&y

Awtomobiller hakynda täsin maglumatlar
  • TEHNOLOGIÝALAR

Häzirki wagtda awtomobilleriň bady kosmos tizligine çenli artdy. 1865-nji ýylda şu günki ulaglar köçelerde sagatda 3 kilometrden uly bolmadyk tizlik bilen hereket edipdirler. Tizligini sagatda 100 kilometrden artdyrmagy başaran ilkinji ulag elektrik energiýasy bilen hereket edipdir. Bu &yacut

Dünýäniň iň yeňil metal garyndysy
  • TEHNOLOGIÝALAR

  Dünýäniň iň uly uçar öndürýän kompaniýasy bolan Boeing üçin in ýeňil metal  garyndysy döredildi. Uçarlaryň berkligi artmaklygy bilen agyrlygynyň azalmasy we munyň bilen bilelikde ýangyç ulanyjylygynyň hem azalmasyna öz

Ýokary tizlikli polat ýollarynyň 66 göterimi Hytaýda
  • TEHNOLOGIÝALAR

Hytaýdaky ýokary tizlikli otly ýollarynyň uzynlygy 25 müň kilometre ýetdi. Olaryň ählisiniň soňky on ýylda gurlandygy aýratyn bellärliklidir. Bu görkeziji dünýä ýurtlaryndaky ýollaryň 66 göterimini emele getirýär. Bu ýollar