Zehinli ýaşlar - Biziň geljegimizdir !


“Dinamo” bilen oýundan soň “Rostow” FK-nyň oýunçylaryny doping-kontrola alyp gitdiler


RF premýer ligasynyň 28-nji turyndaky “Dinamo” bilen oýunda “Rostowyň” futbolistlerini doping-kontrola iberdiler. Bu hakda 12-nji maýda “Sport-Ekspress” habar berdi.

Neşirýatyň habar bermegine görä, Rostowyň şol oýunda oýnan hemme futbolistlerini antidoping barlagyna ugratdylar. Bu ýagdaý Rus futboly üçin görülmedik ýagdaý bolup galýar. Bu barlagy futbolyň Halkara federasiýasynyň (FIFA) doping ofiserleri ýerine ýetirýär. Testiň netijeleri barada gijiräk habar bolar.

“Bu real ýagdaý däl! Biz Rostowyň 11 sany oýunçysy bolup doping-kontrola garaşýas. Beýle ýagdaý hiç-haçan bolmandy. Hemişe diňe 2 sany oýunçyny çagyrýardylar. Bärde bolsa 11 sany … Nähili bolýa? Näme etjek garaşýas”- öz duýgulary bilen Rostowyň ýarym goragçysy Kristian Noboa paýlaşýar.

“Rostow” bilen “Dinamanyň” oýny 12-nji maýda “Rostowyň” peýdasyna 3:1 hasabynda tamamlandy. Şeýlelikde, “Rostow” turnir tablisasynda “Zeniti” geçip 2-nji orna geldi we 2 utuk (oçko) tapawudy bilen “SSKA”-dan yza galýar.


 


Haladym 

 ()

“Real” 120 million ýewrony Pogba üçin tölärmi?

2439 16 09.06.2016

Täze rekord Oskarda

3065 23 28.12.2016

Awstraliýaly 99 ýaşly ýüzüjiniň rekordy

379 13 14.03.2018

Helenius uly agramda Ýewropanyň çempiony titulyny eýeledi

721 2 13.05.2016

Lorenso sanawyň lideri

808 1 23.05.2016

Garyplygy ýeňen 10 sany futbolist

2504 18 01.06.2016

SPORT TÄZELIKLERI


LINE ID:  @MCP7657A
B I L D I R I Ş L E R

Eger-de ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar we ş.m. mowzuklarda gyzykly täzelikleriňiz bar bolsa, okaýjylar bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň poçta salgymyza (zzehinli@gmail.com) ugradyp bilersiňiz.

Biziň saýtymyzda reklama ýerleşdirmek isleseňiz, biziň poçta salgymyza hat ugradyp bilersiňiz. Sizden geljek reklamalara garaşýarys.

Ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar bilen baglanyşykly soraglaryňyz ýüze çykan ýagdaýynda, biziň saýtymyza ýüz tutup bilersiňiz. Zehinli.biz Siziň hyzmatyňyzda!!!