Zehinli ýaşlar - Biziň geljegimizdir !


Halk Russiýanyň futbol çempionatynda “Zenit” toparyna uly üstünlik getirdi


Peterburgyň “Zenit ” topary Saranyň “Mordowiýu” toparyny Russiýanyň futbol çempionatynyň 28-nji tapgyrynda 3:0 hasabynda utmagy başardy.

 Braziliýaly hüjümçi Halk 2 sany gol garşydaşyň derwezesine salmany başardy. “Zenit ” futbol topary 55 ball bilen premýer liganyň tablisasynda ikinji oruna düşmäni başardy.

“Rostow ” ondan bir ball aşakdaky orunda durýar. 12 -nji maýda dördünji gün Ýužanda “Dinamo” toparyna garşy duşuşyk oýny geçirildi.

“Mordowiýa” topary 24 ball bilen sanawda 14-nji orunda galýar.Oýnuň birinji taýmynyň iň soňky pursatlarynda Halk  garşydaşyň derwezesine gol salmaklygy başardy.

Ikinji taýmyň başlanmagynda fransuz goragçysy ýer eýesi Toma Fibel oýnuň düzgününi bozdy. Oýnuň 71-nji minutynda Halk 11-metrlik urgudan ýene bir gol salmagy başardy.

Onlaýn translýasiýa:

Russiýa çempionaty.Premýer Liga 28-nji tapgyry.

“Mordowiýa”- “Zenit” 0:3

11-nji maý Saransk. “Start ” stadiony

Gol: Witsel 45m,Halk 54(Penalty)-71(penalty)

Duýduruşlar:Çeban 69,Perendiýa 70-Maurisiýu 33

Sudýa:Alekseý Ýeskow(Russiýa)

 

 

 


Haladym 

 ()

Lorenso sanawyň lideri

808 1 23.05.2016

Hemilton Kanadanyň Gran-pri baýragyny Muhammed Ala bagyşlady

2702 3 15.06.2016

FitStar – fitnesiň ýyldyzlaryndan täze türgenleşik programmasy

1654 3 07.06.2016

Garyplygy ýeňen 10 sany futbolist

2504 18 01.06.2016

Almatadaky ýaryş Rio-de-Žaneýroda geçiriljek Olimpiýa oýunlaryna Türkmenistandan gatnaşjak ýeňil atletikaçylaryň ikisini kesgitlär

768 2 13.05.2016

Täze rekord Oskarda

3065 23 28.12.2016

SPORT TÄZELIKLERI


LINE ID:  @MCP7657A
B I L D I R I Ş L E R

Eger-de ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar we ş.m. mowzuklarda gyzykly täzelikleriňiz bar bolsa, okaýjylar bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň poçta salgymyza (zzehinli@gmail.com) ugradyp bilersiňiz.

Biziň saýtymyzda reklama ýerleşdirmek isleseňiz, biziň poçta salgymyza hat ugradyp bilersiňiz. Sizden geljek reklamalara garaşýarys.

Ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar bilen baglanyşykly soraglaryňyz ýüze çykan ýagdaýynda, biziň saýtymyza ýüz tutup bilersiňiz. Zehinli.biz Siziň hyzmatyňyzda!!!