Zehinli ýaşlar - Biziň geljegimizdir !


Hemilton Kanadanyň Gran-pri baýragyny Muhammed Ala bagyşlady


Lýuis Hemilton Kanadanyň Gran-pri baýragyny eýeledi. Formula-1 ýaryşy boýunça dünýä çempionatynyň 7-nji etapynda «Mercedes» toparynyň britaniýaly piloty birinji bolup finişden geçdi. Ol toparynda çykyş edýän ýoldaşy umumy ýaryşda liderlik edýän nemes piloty Niko Rosberg bilen arasyndaky utugyny (oçko) 9 çenli azaltdy.

Hemilton öz ýeňişini golaýda aradan çykan Muhammed Ala bagyşlady. Finişi geçeninden soň «Kebelek ýaly uç, ary ýaly çak» diýip legendar boksýoryň dewizini gygyrdy. Bolidden cykyp bolsa, boksýorlaryň durşy ýaly durdy.

Ikinji bolup «Ferraride» çykyş edýän nemes Sebastiýan Fettel, üçünji bolup bolsa, Walterri Bottas geldi.

«Toro Rosso» toparyndan Russiýaly Daniil Kwýat bosa 12-nji geldi, umumy sanawda ol 10-njy ýeri eýeleýär.

Ýaryşyň indiki etapy — Ýewropanyň Gran-prisi Bakuda 17-19-njy iýun aralgynda geçer. «Formula-1» ýaryşy Azerbaýjan döwletiniň territoriýasynda ilkinji sapar geçirilýär.


Haladym 

 ()

Garyplygy ýeňen 10 sany futbolist

2558 18 01.06.2016

Ýeňiji bolan iň ýaş sürüji

924 1 24.05.2016

Zidan “ajaýyp ýedilige” girdi

1185 15 30.05.2016

“Real” 120 million ýewrony Pogba üçin tölärmi?

2466 17 09.06.2016

Türkmen samboçylary Aziýada öňdäki orunda barýarlar

917 3 30.05.2016

Hemilton Kanadanyň Gran-pri baýragyny Muhammed Ala bagyşlady

2712 3 15.06.2016

SPORT TÄZELIKLERI


LINE ID:  @MCP7657A
B I L D I R I Ş L E R

Eger-de ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar we ş.m. mowzuklarda gyzykly täzelikleriňiz bar bolsa, okaýjylar bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň poçta salgymyza (zzehinli@gmail.com) ugradyp bilersiňiz.

Biziň saýtymyzda reklama ýerleşdirmek isleseňiz, biziň poçta salgymyza hat ugradyp bilersiňiz. Sizden geljek reklamalara garaşýarys.

Ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar bilen baglanyşykly soraglaryňyz ýüze çykan ýagdaýynda, biziň saýtymyza ýüz tutup bilersiňiz. Zehinli.biz Siziň hyzmatyňyzda!!!