Zehinli ýaşlar - Biziň geljegimizdir !


Hemilton Kanadanyň Gran-pri baýragyny Muhammed Ala bagyşlady


Lýuis Hemilton Kanadanyň Gran-pri baýragyny eýeledi. Formula-1 ýaryşy boýunça dünýä çempionatynyň 7-nji etapynda «Mercedes» toparynyň britaniýaly piloty birinji bolup finişden geçdi. Ol toparynda çykyş edýän ýoldaşy umumy ýaryşda liderlik edýän nemes piloty Niko Rosberg bilen arasyndaky utugyny (oçko) 9 çenli azaltdy.

Hemilton öz ýeňişini golaýda aradan çykan Muhammed Ala bagyşlady. Finişi geçeninden soň «Kebelek ýaly uç, ary ýaly çak» diýip legendar boksýoryň dewizini gygyrdy. Bolidden cykyp bolsa, boksýorlaryň durşy ýaly durdy.

Ikinji bolup «Ferraride» çykyş edýän nemes Sebastiýan Fettel, üçünji bolup bolsa, Walterri Bottas geldi.

«Toro Rosso» toparyndan Russiýaly Daniil Kwýat bosa 12-nji geldi, umumy sanawda ol 10-njy ýeri eýeleýär.

Ýaryşyň indiki etapy — Ýewropanyň Gran-prisi Bakuda 17-19-njy iýun aralgynda geçer. «Formula-1» ýaryşy Azerbaýjan döwletiniň territoriýasynda ilkinji sapar geçirilýär.


Haladym 

 ()

Hemilton Kanadanyň Gran-pri baýragyny Muhammed Ala bagyşlady

2549 3 15.06.2016

Helenius uly agramda Ýewropanyň çempiony titulyny eýeledi

616 2 13.05.2016

“Real” 120 million ýewrony Pogba üçin tölärmi?

2204 11 09.06.2016

Ýeňiji bolan iň ýaş sürüji

763 1 24.05.2016

Türkmen samboçylary Aziýada öňdäki orunda barýarlar

769 3 30.05.2016

Ýewro-2016 gatanaşyp bilmejek 15 sany futbolçylar

871 0 17.05.2016

SPORT TÄZELIKLERI


LINE ID:  @MCP7657A
B I L D I R I Ş L E R

Eger-de ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar we ş.m. mowzuklarda gyzykly täzelikleriňiz bar bolsa, okaýjylar bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň poçta salgymyza (zzehinli@gmail.com) ugradyp bilersiňiz.

Biziň saýtymyzda reklama ýerleşdirmek isleseňiz, biziň poçta salgymyza hat ugradyp bilersiňiz. Sizden geljek reklamalara garaşýarys.

Ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar bilen baglanyşykly soraglaryňyz ýüze çykan ýagdaýynda, biziň saýtymyza ýüz tutup bilersiňiz. Zehinli.biz Siziň hyzmatyňyzda!!!